Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ocenění seismického potenciálu ve velkých evropských zemětřesných oblastech

 

Číslo grantu:

OK 334-Program EUPRO (1994-2012)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

1998 - 2000

Hlavní řešitelé:

RNDr. Vladimír Schenk, DrSc., ÚSMH AV ČR v.v.i.
 

Popis grantu:

Projekt je zaměřen na řešení otázek předpovědi velikosti zemětřesení, které lze očekávat v seismicky nejaktivnejší oblasti Evropy, na území Balkánu. Projekt je řešen čtyřmi hlavními pracovišti z Řecka, Itálie, Nizozemí a České republiky.