Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Školení seismologických dat Array-Processing a implementace v českých seismických sítích

 

Číslo grantu:

A/CZ0046/2/0015

Grantová agentura:

EEA grants

Řešen v letech:

2009 - 2009

Hlavní řešitelé:

Ing. Jaroslav Štrunc, PhD., oddělení seismotektoniky, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Materiály ke stažení:

prezentace