Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kapacitní senzor pro rotační seismologii

 

Číslo grantu:

RIV/67985891/08:00320637

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2007 - 2008

Hlavní řešitelé:

Ing. Jaroslav Štrunc, PhD., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ďaďo S.

Popis grantu:

Studium rotačních složek zemských pohybů patří mezi perspektivní metody moderní geofyziky. Cílem toho to projektu je konstrukce přenosného senzoru s vysokým rozlišením pro rotační pohyby kole vertikální osy. Princip senzoru je v měření změn kapacity diferenčního kondenzátoru.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací