Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)

 

Číslo grantu:

LM2010008 - Program Projekty velkých infrastruktur pro VaVaI (2010-2015)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2010 - 2015

Hlavní řešitelé:

RNDr. Pavel Hejda, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.:
RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., spoluřešitel odpovědný za GNSS síť GEONAS
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Popis grantu:

CzechGeo je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí v České republice. Kostru systému CzechGeo tvoří stálé observatoře zapojené do globálních datových sítí s dostupností naměřených dat v reálném čase. Seismická data jsou předávána do evropských seismologických datových center ORFEUS (Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology) a EMSC (European-Mediterranean Seismological Center), geomagnetická data do geomagnetických informačních uzlů světové sítě INTERMAGNET a gravimetrická data do slapové sítě ICET (International Center for Earth Tides). Lokální sítě jsou budovány ve vybraných oblastech dlouhodobě významných pro základní výzkum nebo aplikace. Mobilní stanice slouží pro opakovaná měření na vybrané síti bodů nebo pro terénní měření, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů. Systém observatorních a terénních měření v České republice je úzce navázán na velkou evropskou výzkumnou infrastrukturu – projekt ESFRI/EPOS (European Plate Observing System). Projekt EPOS si klade za cíl vytvořit jednotnou trvalou evropskou infrastrukturu, která bude integrovat existující geofyzikální, geodetické a geodynamické monitorovací sítě, lokální observatoře včetně pozorování zlomů a dynamiky povrchu in-situ, vulkanologické stanice a experimentální laboratoře v Evropě. ÚSMH se podílí na projektu CzechGeo především monitorováním tektonických zlomů, měřením tektonických pohybů pomocí GPS, provozováním lokálních seismických sítí a měřením náklonů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu