Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Čedičové vláknové kompozity se zvýšenou teplotní odolností

 

Číslo grantu:

106/05/0817

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2005 - 2007

Hlavní řešitelé:

J. Militký, Technická universita Liberec

Spoluřešitelé:

M. Černý, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
P. Jakeš, MDI Technologies, Praha

Popis grantu:

Námětem projektu je vývoj nového kompozitního materiálu na bázi pyrolyzované polysiloxanové matrice vyztužené čedičovými vlákny. Tento materiál bude laboratorně připravován jak s vlákny komerčně dostupnými v zahraničí, tak s vlákny vyvíjenými v České republice, pro jejichž výrobu jsou užívány tuzemské suroviny. Budou studovány mechanické a tepelně mechanické vlastnosti v závislosti na druhu vlákenné výztuže a na procesních parametrech přípravy. Řešením grantového projektu budou získány poznatky pro tvorbu kompozitů s optimálními vlastnostmi pro nasazení do různých oblastí použití při středně vysokých teplotách. Lze očekávat využití těchto kompozitních materiálů pro mechanicky namáhané součásti pracující při zvýšených teplotách.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací