Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Příspěvek ČR ke zajištění stavu ozonové vrstvy Země a slunečního UV záření v Antarktidě, paleoklimatická a paleogeografická rekonstrukce vybraného území Antarktidy a související geologické studium a mapování

 

Číslo grantu:

SPII1A9/23/07

Grantová agentura:

Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

Řešen v letech:

2007 - 2011

Hlavní řešitelé:

RNDr. Petr Mixa, Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

RNDr. Michal Janouch Český hydrometeorologikcý ústav

Popis grantu:

Dojde k vytvoření základní geologické mapy a GIS informačního systému a tisku v trojjazyčníé mutaci (čs, šp, angl). Budou studovány vulkanity a paleontologický záznam globálních změn v bazénu James Ross, emplacement antarktického batolitu a strukturně metamorfní vývoj magmatického oblouku Antarktického poloostrova. Kvartérně geologický a geomorfologický výzkum bude definovat nejmladší geologické procesy v oblasti. Hlavním cílem klimatologické části projektu je zlepšení globálního vědeckého poznání týkající se poklesu ozonu a klimatické změny. Biologická část projektu je zaměřena na studium hnízdní biologie, chování a populační dynamika rybáka antarktického (Sterna vittata) a chaluhy antarktické (Stercorarius maccormicki) a monitoring mořských savců. Environmentální část je zaměřena na studium přítomnosti, koncentrací a chování organických polutantů v prostředí Antarktidy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací