Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Komplexní přístup ke studiu prokřemenělých dřev permokarbonu vnitrosudetské a podkrkonošské pánve, Česká republika

 

Číslo grantu:

KJB301110704

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2007 - 2009

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jakub Sakala, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Mgr. Petra Matysová, Oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Předkládaný projekt se opírá o výsledky dvou diplomových prací Václava Mencla a Petra Matysové. Obě práce jsou v přípravě, s Jakubem Sakalou coby školitelem. Cílem první práce V. Mencla je detailní systematický popis zkřemenělých dřev a následná paleoekologická charakteristika popisovaného území. Druhá práce P. Matysové (spoluškolitel J. Jehlička, předpokládané pokračování ve formě doktorandské práce) je zaměřena na zjištění způsobu a podmínek, za kterých byla dřeva prokřemeněna s pomocí moderních instrumentálních metod jakými jsou Ramanova spektroskopie, světelná a elektronová mikroskopie a katodoluminiscence. Hlavní cíl projektu pak spočívá v syntéze výsledků jednotlivých přístupů, tj. paleobotanicko-systematického a geochemicko-mineralogického.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací