Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Využití radionuklidů a ionizujícího záření

 

Číslo grantu:

MSM 210000019

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řešen v letech:

1999 - 2004

Hlavní řešitelé:

Prof.Ing. Ladislav Musílek, CSc. (České vysoké učení technické v Praze / Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská)
 

Popis grantu:

Výzkum a vývoj v oblasti využiti radionuklidů a ionizujícího záření v technice, vědě, medicíně a dalších oborech. Hlavními řešenými tématy budou: Využití radionuklidů při studiu stavu a chování toxických látek v ŽP a jejichzneškodňování, výzkum v oblasti radiačních technologií, aplikace radionuklidů a ionizujícího záření v analytických a archeometrických metodách a kontrola vlastností materiálů.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací