Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Analýza časového vývoje mikroposunů monitorovaných v zóně kolize Africké a Euro-asijské desky

 

Číslo grantu:

GA205/09/2024

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2011

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc., oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
RNDr. Miloš Briestenský, PhD.
 

Popis grantu:

V rámci projektů COST 625 a GAČR 205/06/1828 byla vybudována relativně rozsáhlá síť monitoringu mikro-posunů na tektonických strukturách. Dosavadní výsledky monitoringu ukazují několik významných poznatků o současných tektonických pohybech, které je umožňují rozdělit dle jejich charakteru do dvou skupin - creepové posuny a krátkodobější tzv. impulsní posuny. Právě u impulsních posunů trvajících v řádu měsíců byla zjištěna časová souvislost se vznikem lokálních seismických jevů. Projekt je zaměřen napokračování v monitoringu mikroposunů a jejich analýzu a další prohlubování poznatků o projevech současné tektonické aktivity.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací