Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kompozitní materiály transparentní vůči rentgenovému záření a vysoce odolné proti opakované sterilizaci pro použití v lékařství

 

Číslo grantu:

P108/10/1457

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2010 - 2012

Hlavní řešitelé:

Doc. Ing. Miroslav Sochor, CSc., ČVUT Praha

Spoluřešitelé:

Ing. Karel Balík, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha
J. Křena, Letov letecká výroba, s.r.o.
J. Beneš, Medin Inc.
Ústavu makromolekulární chemie, AV ČR, v.v.i.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací