Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami

 

Číslo grantu:

SM/2/57/05

Grantová agentura:

Ministerstvo životního prostředí

Řešen v letech:

2005 - 2008

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D., Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Spoluřešitelé:

RNDr. Filip Hartvich, PhD., Oddělení inženýrské geologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem řešení projektu je poznání prostorových a funkčních zákonitostí působících na změny ekosystémů v poříčních oblastech zasažených extrémními povodněmi, identifikace a typologie kritických oblastí a návrh systematického monitoringu a opatření v těchto...

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu