Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Geomorfologický výzkum faktorů podmiňujících vznik svahových deformací v povodí Vsetínské Bečvy

 

Číslo grantu:

224/2001/B-GEO/PřF

Grantová agentura:

Grantová agentura Univerzity Karlovy

Řešen v letech:

2001 - 2003

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Klimeš, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Spoluřešitelé:

RNDr. Vít Vilímek, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Popis grantu:

V rámci řešení projektu byla provedená statistická a prostorová analýza podmínek ovlivňujících vzhik svahových deformací ve Vsetínských vrších (flyšové Vnější Západní Karpaty). K těmto účelům bylo využito technologie GIS a fyzikálního modelu náchylnosti území k sesouvání SINMAP. Bylo provedeno podrobné geomorfologické mapování vybraných částí Vsetínských vrchů s využitím leteckých snímků a mobilních GIS.

Odkaz na web projektu:

Web projektu