Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Úloha uhlíkových textilií při vyztužování kompozitů uhlík-uhlík

 

Řešen v letech:

1996 - 1998

Hlavní řešitelé:

Doc. Ing. Bohumila Košková, CSc., Technická univerzita v Liberci
 

Popis grantu:

Cílem projektu je získat poznatky o struktuře a mechanických vlastnostech uhlíkových kompozitních materiálů vyztužených různými druhy tkaných nebo splétaných uhlíkových textilií a využít je k optimalizaci této výztuže. V průběhu řešení bude třeba zvládnout technologii přípravy splétané textilie z uhlíkových vláken a testovat její vlastnosti. Bude věnována pozornost i úloze procesních parametrů přípravy ( karbonizace, impregnace, vysokoteplotní zpracování ) při tvorbě konečné struktury kompozitu. Úsilí bude směřovat k získání materiálu s malou náchylností k poškození delaminací.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací