Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Syntéza, struktura a vlastnosti nanomateriálů založených na bázi interkalovaných fylosylikátů

 

Číslo grantu:

MSM 6198910016

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Řešen v letech:

2005 - 2011

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Centrum nanotechnologií)
 

Popis grantu:

Výzkumný záměr je orientován na přípravu a charakterizaci nanočástic fylosilikátů, které vzniknou delaminací interkalačně připravených prekurzorů. Budou testovány přímé techniky delaminace (např. mechanická mikronizace, mikrovlnná procedura) i vmícháváníDalší nanomateriály s fotofunkčními, luminiscenčními, sorpčními vlastnostmi (s předpokládaným využitím jako sorbenty pro imobilizaci škodlivin z plynů a vodného prostředí) a katalytickými účinky (s cílem vyžití pro selektivní redukci oxidů dusíku) budoroubováním organických molekul a polykationtů do mezivrství fylosilikátů. Zvláštní pozornost bude věnována analýze jejich strukturního uspořádání. Součástí záměru je také studium úlohy fylosilikátů ve frikčních kompozitech (interakce kovů a pojivových prDále budou testovány i mechanicko-fyzikální a geometrické vlastnosti studovaných částic fylosilikátů. Poznatky budou také uplaněny při aplikaci modelu ideální sypké hmoty na destičkové struktury.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací