Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Model seismických rychlostí v blízkosti Oherského riftu určený z disperze povrchových vln

 

Číslo grantu:

I039 / No. Z3046908

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

2004 - 2004

Hlavní řešitelé:

Mgr. Petr Kolínský, PhD., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Byly analyzovány záznamy povrchových vln, určeny disperze a ty porovnány s teoretickými křivkami spočítanými pro průměrný regionální model. Jelikož odchylky byly výrazné, provedli jsme inverzi určených disperzí na 1D rychlostní model pro několik desítek tras šíření. Laterální nehomogenita regionu byla diskutována a další data byla analyzována pro přípravu provedení tomografie z povrchových vln. Pro vykonání těchto úkolů bylo připraveno několik počítačových programů, které byly spojeny do programu SVAL.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací