Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém

 

Číslo grantu:

236/2006/B-GEO/PřF

Grantová agentura:

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Řešen v letech:

2006 - 2008

Hlavní řešitelé:

Mgr. Renata Gaždová, oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR, v.v.i.