Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu

 

Číslo grantu:

106/09/0735

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2009 - 2011

Hlavní řešitelé:

Mgr. Martina Havelcová, PhD.,
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem projektu bylo studium vlastností sorbentu oxidovaných uhlí (oxihumolitu) a chitosanu určujících jejich schopnost sorbovat kovové ionty, a fyzikální a chemická modifikace sorbentu pro optimalizaci těchto vlastností pro použití při úpravě odpadních a spodních vod a konstrukci aktivních geochemických bariér. Operační rozsah a selektivita sorbentu pro specifické odpady byly upraveny vzájemnou imobilizací uhelných huminových látek a chitosanu ve vhodném poměru v kompozitním sorbentu. Bylo charakterizováno složení, struktura, povrchové a porézní vlastnosti všech připravených sorbentů. Byly provedeny rovnovážné sorpční experimenty s vybranými kovy, jednotlivě i při konkurenční sorpci.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací