Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Modifikace sorpčních vlastností uhlíkových sorbentů pomocí umělé povrchové vrstvy

 

Číslo grantu:

IA24666

Grantová agentura:

Grantová agentura Akademie věd České republiky (GAAVČR)

Řešen v letech:

1991 - 1993

Hlavní řešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., ÚSMH AV ČR v.v.i.
 

Popis grantu:

První získaný projekt ústavu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací