Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

 

Číslo grantu:

VG20132015115 (VG - Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015)

Grantová agentura:

Ministerstvo vnitra (MV)

Řešen v letech:

2013 - 2015

Hlavní řešitelé:

ČZU, Fakulta životní prostředí
Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.,

Spoluřešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
Ing. Jan Balek
RNDr. Jan Klimeš, PhD.
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Intergraph CS s.r.o.
Ing. Jaroslav Pešťák

Popis grantu:

Cíl projektu vychází z potřeb Horské služby ČR a řeší možnosti využití matematických modelů při vyhlašování stupňů lavinového nebezpečí a predikci pádů lavin v České republice. Realizací výsledků navrhovaného projektu se zásadně změní postupy pro identifikaci lavinového nebezpečí v horských oblastech a tím se zvýší bezpečnost pohybu občanů v horských oblastech a zároveň se zvýší bezpečnost pracovníků Horské služby a složek Integrovaného záchranného sytému při zásahových akcích.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu