Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kras Východních Sudet a jeho význam pro rekonstrukci vývoje reliéfu Rychlebských hor

 

Číslo grantu:

No. 14207

Grantová agentura:

Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze

Řešen v letech:

2007 - 2009

Hlavní řešitelé:

Altová, Viola

Spoluřešitelé:

RNDr. Petra Štepančíková, PhD.