Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd

 

Číslo grantu:

TA04021791 - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (2011-2019)

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Řešen v letech:

2015 - 2017

Hlavní řešitelé:

Dr. Matthew Rowberry, Ph.D.
Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR v.v.i.

Spoluřešitelé:

Centro de Calculo IGS Software, S.L.
Dr. Xavier Marti, Ph.D.

Popis grantu:

Cílem předkládaného projektu je konstrukce, výroba a rozsáhlé otestování prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D. Každá ze tří navrhovaných fází projektu zahrnuje vlastní dílčí cíle a konkrétní výsledky. První rok bude zahrnovat předprodukční fázi. Primárním cílem této fáze je automatizovat již nevyhovující manuálně odečítaný přístroj podle vypracovaného návrhu konstrukce a vybrat nejvhodnější moiré vzory na skleněné destičky. Na konci této fáze uchazeč navrhne první prototyp přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D a vytvoří první verzi softwaru pro interpretaci naměřených dat. Druhý rok bude zahrnovat produkční fázi. Primárním cílem této fáze bude optimalizovat prototyp a interpretační software, a zejména důkladně otestovat prototyp i software v přísně kontrolovaných laboratorních podmínkách. Konstrukce prototypu může být poté upravována podle výsledků testování. Na konci této fáze uchazeč vytvoří prototyp přístroje použitelný pro testování v podmínkách reálného nasazení. Třetí rok bude zahrnovat postprodukční fázi. Primárním cílem této fáze je důkladné otestování prototypu přístroje a interpretačního softwaru v reálném nasazení v terénu za nejrůznějších podmínek, v jakých mohou potenciální uživatelé přístroj používat. Konstrukce prototypu může být poté upravována podle výsledků a požadavků tohoto testování. Na konci této fáze vytvoří uchazeč finální prototyp přístroje, plně připravený pro uvedení na trh. Prototyp přístroje i interpretační software budou před uvedením na trh ochráněny příslušnými instituty duševního vlastnictví (průmyslový vzor, užitný vzor, eventuálně patent). Výsledný produkt bude nabízen na trhu pro využití v mechanice trhlin, stavebnictví a různých geovědních oborech.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací