Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Časoprostorová variabilita hlubokých svahových deformací v Tatrách (Západní Karpaty)

 

Číslo grantu:

GAČR 13-15123S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2013 - 2016

Hlavní řešitelé:

doc. Tomáš Pánek