Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kompozitní materiály na bázi skelných tkanin a siloxanové matrice jako náhradní a spojovací prvky v ortopedii

 

Číslo grantu:

106/03/1167

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2003 - 2005

Hlavní řešitelé:

K. Balík, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitelé:

M. Sochor, ČVÚT, Praha
H. Hulejová, Revmatololgický ústav, Praha

Popis grantu:

Návrh jednotlivých složek a jednoduché přípravy kompozitního materiálu jako náhrady kostí, vykazující ohybovou pevnost vyšší než 300 MPa a modulem pružnosti výrazně nížším než 80 GPa, avšak s vysokou povrchovou pórovitostí, která by zaručovala bioaktivitu tj. umožňovala vrůstání především kostní tkaně. Studium vrůstání kostní tkáně bude prováděno na nábrusech tkání a implantátů a dokumentováno histologicky i imunohistochemicky. Bude sledována kvalita spoje mezi implantátem a obklopující tkání. V neposlední řadě bude vyvinuta dlaha pro osteosyntézu dlouhých kostí.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací