Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Hluboké svahové deformace a jejich vliv na svahové a fluviální morfosystémy

 

Číslo grantu:

OU SGS5/PřF/2010

Grantová agentura:

interní grant - PřF OU (Ostravská univerzita)

Řešen v letech:

2010 - 2010

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.

Popis grantu:

Komparace morfologických odezev tektonicky vyzdvižených hřbetů Vnějších Západních Karpat a Krymského pohoří.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

zde ke stažení