Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv historických klimatických a hydrometeorologických extrémů na svahové a fluviální procesy v oblasti Západních Beskyd a jejich předpolí

 

Číslo grantu:

P209/10/0309, Program GA - Standardní projekty

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2010 - 2013

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Tomáš Pánek, Ph.D.,
Ostravská univerzita v Ostravě/PřF

Spoluřešitelé:

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D., Český hydrometeorologický ústav
Prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc., Masarykova univerzita/PřF
RNDr. Petr Tábořík, Ph.D., (člen výzkumného týmu 2010-2011)

Popis grantu:

Cílem projektu je korelovat geomorfologické a sedimentologické důkazy geomorfologických hazardů s relevantními časovými řadami historických klimatických a hydrometeorologických extrémů v citlivé krajině Západních Beskyd a jejich předpolí. Studovaným obdobím je zejména poslední milénium a zvláštní důraz bude kladen na definování klimatických a následných geomorfologických odezev na období tzv. Malé doby ledové. Geomorfologické, sedimentologické a geochronologické metody umožní definovat historické fáze intenzivních erozních a akumulačních procesů spojené s intenzivními svahovými procesy, vývojem náplavových kuželů a fluviální agradací. Metody historické klimatologie spojené se statistickou analýzou budou využity pro relativní odlišení klimatických a antropogenních vlivů na výskyt katastrofických geomorfologických procesů. Získané vazby mezi klimatickými a geomorfologickými procesy budou využity pro konstrukci budoucího vývoje geomorfologických procesů v území, zejména v kontextu očekávaných klimatických změn.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací