Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zvýšení kvality vysokoškolského vzdělávání aplikované geologie a tvorba výzkumného centra na univerzitě v Arba Minch (jižní Etiopie)

 

Číslo grantu:

25/2015/03, horizontální programy

Grantová agentura:

Česká rozvojová agentura (ČRA)

Řešen v letech:

2015 - 2017

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Valenta, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o ekologických a evolučních procesech v ekosystémech s aplikací na ochranu etiopské biodiverzity a zároveň na udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Prostřednictvím vzdělávání vysokoškolských studentů v oblasti evoluční a ekologické biologie dojde k přenosu vědomostí a k praktické aplikaci těchto znalostí v oblastech ochrany životního prostředí a zdraví. Výuka bude posílena formou blokových kurzů pro magisterské a doktorské studenty přednášejícími z Akademie věd České republiky a z českých vysokých škol.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Rozhodnutí o poskytnutí dotace - 2017

Další informace:

O projektu na stránkách České rozvojové agentury