Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj geodynamického modelu v rámci LASMO experimentu v Grimsel Test Site (Švýcarsko)

 

Řešen v letech:

2014 - 2018

Hlavní řešitelé:

RWM, Velká Británie
SURAO, Česká republika
Nagra, Švýcarsko
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 

Popis grantu:

Vyvinutí modelu geodynamických jevů probíhajících v konkrétním krystalinickém horninovém masívu na základě3D monitorování recentních pohybů na puklinách, charakterizace napjatostních poměrů v masívu a s využitím výstupů předchozích výzkumných prací a dat získaných v podzemní laboratoři Grimsel a stávající evropské monitorovací sítě EU tecnet. Zakázka je členěna do dvou následujících částí:(i) Podpora a koordinace Lasmo experimentu v Grimsel Test Site;(ii) Vývoj geodynamického modelu v rámci Lasmo experimentu v Grimsel Test Site.

Odkaz na web projektu:

Web projektu