Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

 

Číslo grantu:

LG-15007 - Program LG - INGO II (2011-2017)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2016 - 2017

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.,
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitelé:

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodověděcká fakulta

Popis grantu:

Aktivní účast ve výkonném a odborném vedení ICL (International Consortium on Landslides)

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

Výsledky přidělené podpory projektům VES15 podle rozhodnutí poskytovatele programu INGO II