Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dynamika megasesuvu na El Hierru analyzovaná pomocí "big data" za účelem predikce budoucího chování megasesuvů i na dalších vulkanických ostrovech

 

Číslo grantu:

GJ16-12227Y - Program GJ - Juniorské granty (2015-2022)

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2016 - 2018

Hlavní řešitelé:

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D.
Členové řešitelského týmu:
Dr. Matt D. Rowberry, Ph.D.
Dr. Xavier Martí, Ph.D.
Ing. Jan Balek
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
 

Popis grantu:

Odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin AVČR zahájili sledování pohybů na odlučných plochách potenciálního sesuvu na El Hierru v roce 2013. Navrhovaný projekt rozšiřuje toto sledování vytvořením komplexního automatizovaného monitorovacího systému deformací a vybraných geofyzikálních veličin. Získané údaje budou analyzovány společně s dalšími volně dostupnými primárními daty za použití paradigmatu "big data" (velkých dat) s cílem komplexně posoudit dynamiku vývoje megasesuvu. Výsledky budou doplněny komplexním zkoumáním megasesuvů a jejich reaktivací v regionálním i globálním měřítku. "Big data" analýza je klíčovou součástí projektu, což v rámci geovědních disciplín představuje zcela nový přístup. "Big data" se zaměřuje na simultánní analýzu celé řady heterogenních datových sad, což této metodě dává obrovskou predikční schopnost. Takto zpracovaná data a vytvořené predikce z El Hierra bude možné využít pro diskuzi o ohroženích a rizicích, jež představují megasesuvy na jiných sopečných ostrovech po celém světě.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Článek: Kolapsy vulkánů do moře způsobují vlny vysoké až 80 metrů. Dochází k nim několikrát za století.