Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování

 

Číslo grantu:

16-19459S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2016 - 2018

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Spoluřešitelé:

Mgr. Michal Filippi, Ph.D.
Geologický ústav AV ČR, v.v.i

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Popis grantu:

Cílem projektu je charakterizovat vliv horninového napětí indukovaného gravitací na vývoj a degradaci různých přírodních a umělých pískovcových útvarů za využití laboratorních experimentů, 3D fyzikálního modelování a 3D numerického modelování založeného na nově vyvinutém materiálovém modelu.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Další informace:

Tlakové pole silně ovlivňuje intenzitu eroze a zvětrávání, zjistil tým vědců pod vedením Jiřího Bruthanse
Doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity zkoumal vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce. Jeho týmu se poprvé podařilo nasimulovat vznik dokonale vyvinutých skalních bran a modelovat vznik skalních útvarů v počítači. Získal za to Cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky 2019.

medailonek k ocenění- Jiří Bruthans, laureát Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2019.