Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Seismické zabezpečení fúzních reaktorů

 

Číslo grantu:

Výzkumný program Strategie AV21: SYSTÉMY PRO JADERNOU ENERGETIKU(2016)

Grantová agentura:

-

Řešen v letech:

2016 - 2016

Hlavní řešitelé:

ÚSMH AV ČR, v.v.i
Oddělení seismotektoniky
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
 

Odkaz na web projektu:

Web projektu