Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj informačního systému včasné výstrahy před aktivací svahových pohybů

 

Číslo grantu:

Výzkumný program Strategie AV21: Přírodní hrozby

Grantová agentura:

-

Řešen v letech:

2016 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Oddělení inženýrské geologie
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D.
Ing. Jan Balek, Ph.D.
 

Popis grantu:

Vytvoření systému pro automatizované zpracování klimatických dat využívající Open Source GIS (SAGA, GDAL) a skriptovací jazyk PERL.

Odkaz na web projektu:

Web projektu