Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pokročilé technologie výroby skel

 

Číslo grantu:

TH02020316, Program Epsilon

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Spoluřešitelé:

Ing. Petr Jandáček, Ph.D.
GLASS SERVICE, a.s.

Popis grantu:

Návrhy a aplikace pokročilých tavicích technologií a příslušných tavícíc prostorů skel s vysokým specifickým výkonem, nízkými tepelnými ztrátami a nízkým specifickým výkonem, nízkými tepelnými ztrátami a nízkým specifickým odparem škodlivých a toxických složek skla, nahrazování energie fosilních paliv alternativními typy energií, miniaturizace tavících pecí při úspoře žáruvzdorných materiálů a řízení kvality tavícícho procesu při uplatnění pokročilých technologií.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací