Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Racionalizace nakládání s použitými sorpčními materiály na bázi aktivního uhlí

 

Číslo grantu:

TH02030105, Program Epsilon

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D.
DEKONTA, a.s.

Spoluřešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i,
Ing. Mgr. Martina Švábová, Ph.D.
Člen podílející se na řešení:
Ing. Daniela Řimnáčová, Ph.D.
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.

Popis grantu:

Cílem projektu je vyvinout a ověřit konkurenceschopné metody regenerace aktivních uhlí s obsahem těkavých organických látek z oblasti čistění vzdušnin, vyvinout a ověřit konkurenceschopné metody regenerace a reaktivace aktivních uhlí s obsahem málo těkavých organických látek z oblasti čištění vod (příp.vzdušnin). Celkově získat poznatky pro nabízení komplexních služeb v oblasti opětovného využití sorpčních materiálů z různých provozů včetně úpravy vod, součástí služeb bude odbornéa průkazné posouzení konkrétního materiálu, technicko-ekonomické vyhodnocení možností regenerace/reaktivace a doporučení postupu včetně realizace. Na experimentálním zařízení bude testován proces regenarace aktivních uhlí (-50-100kg) z řady různých reálních aplikací. Dalším procesem, který bude vyvíjen, je reaktivace aktivního uhlí. Testovací zařízení bude vycházet z existujícího zařízení pro testy mikrovlnné termické desorpce, které bude nejprve vhodně upraveno pro daný účel.Podmínky procesů budou voleny s ohledem na typ uhlí a jeho stav, který bude vyšetřován pokročilými instrumentálními technikami. Výsledkem bude podložené rozhodnutí/doporučení pro optimální postup s cílem minimalizace nákladů pro potencionálního zákazníka.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací