Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Studium vlivu složení výše popelnatého hnědého uhlí na afinitu a těkavost toxických prvků a látek pro energetické použití

 

Číslo grantu:

105/02/0163

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2002 - 2004

Hlavní řešitelé:

Zdeněk Klika
VŠB Technická univerzita, Ostrava

Spoluřešitelé:

Pavel Straka
ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Na základě studia forem výskytu minoritně zastoupených kovů v organické hmotě hnědých uhlí jsou určována aditiva pro jejich imobilizaci při spalování uhlí a rovněž pro snížení emisí síry a dusíku. Výběr aditiv je motivován využitím výše popelnatých hnědých uhlí s vyšším obsahem síry.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací