Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Materiálová transformace čistírenského kalu na hnojivo se zvýšeným obsahem fosforu

 

Číslo grantu:

TH03020119, Program Epsilon

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech:

2018 - 2020

Hlavní řešitelé:

Ing. Ivo Picek
TARPO spol. s r.o.

Spoluřešitelé:

Ing. Karel Hartig CSc.
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Sergej Skoblja Ph.D.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Doc. Ing. Michael Pohořelý Ph.D.
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.
Ing. Olga Bičáková Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem je vývoj, stavba a ověření provozu zpracovatelské linky materiálové transformace suchého čistírenského kalu, stabilizovaného anaerobní fermentací za současného využití energie organického podílu kalu. Vyprodukovaný biochar bude využitelný jako vysoce porézní hnojivo a současně jako kvalitní komponenta pro zušlechťování a hnojení půd.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

TAČR - EPSILON-výsledky