Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Odolnost vůči křehkému porušení: význam petrografických/mechanických dat pro vlastnosti a životnost drceného kamene

 

Číslo grantu:

18-08826S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2018 - 2020

Hlavní řešitelé:

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr.
Univerzita Karlova Praha, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitelé:

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc.
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Odolnost hornin vůči křehkému porušení závisí jak na elasticitě přítomných minerálů, tak na vnitřní mikrostavbě, oba parametry potom ovlivňují porušování hornin při zatěžování v prostém tlaku či tahu. Křehké porušení zahrnuje tvorbu nových mikrotrhlin, jejich sdružování a konečný rozpad, přičemž kritické úrovně porušování lze věrohodně odvodit z pracovního diagramu. Na rozdíl od empirických a často ad hoc volených zkušebních postupů stanovení mechanické odolnosti hornin pro drcený kámen, se navrhovaný projekt zaměří na řešení daného problému pomocí laboratorních zkoušek mechanických vlastností a detailního rozboru složení hornin (převážně vulkanických) a jejich mikrostavby. Deformační a energetické parametry vypočtené z pracovního diagramu budou korelovány křehkostí a tuhostí, a s výsledky zkoušek mechanické stálosti, včetně odolnosti vůči drcení. Kombinace údajů o složení a vnitřní stavbě a experimentálně zjištěném přetvárném chování bude využita pro pokročilou analýzu zkoušek technologicko-mechanické stálosti jako nástroje pro věrohodnější predikci životnosti drceného kamene

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Seznam podpořených projektů 2018