Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nové postupy termochemické konverze biomasy a odpadů

 

Číslo grantu:

Výzkumný program: Účinná přeměna a skladování energie - Strategie AV21

Grantová agentura:

Strategie AV21

Řešen v letech:

2018 - 2019

Hlavní řešitelé:

Ing. Michal Šyc, Ph.D.
Oddělení environmentálního inženýrství
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Olga Bičáková, PhD.
Laboratoř environmentálních technologií
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
Ing. Michael Pohořelý, Ph.D
Laboratoř procesů ochrany prostředí – Skupina termických procesů
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ing. Michal Jeremiáš, Ph.D.
Oddělení plazmochemických technologií
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Cílem je vyvíjet takové technologie a postupy, které přinesou rozvoj decentralizovaných systémů pro materiálové i energetické využití jednodruhových odpadů a biomasy pomocí procesů zplyňování nebo pyrolýzy a vývoj technologií umožňujících transformaci odpadních materiálů na syntézní plyn v kvalitě vhodné pro výrobu chemických komodit, zejména pak transportních paliv a vodíku.

Odkaz na web projektu:

Web projektu