Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí

 

Číslo grantu:

19-05360S

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

Ing. Vladimír Machovič, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.
Ústav jaderné fyziky AV ČR

Mgr. Alexandra Špaldoňová
Mgr. Maryna Vorokhta, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Komplexní studie radiolytických změn v organické hmotě různého původu vystavené záření s uranu s různým obsahem a mineralizačním stavem.
U mnoha sedimentárních ložisek uranu lze pozorovat blízký vztah mezi obsahem a formou uranu a organickou hmotou. Většina organických geochemických studií mineralizovaných oblastí ale dostatečně neřeší význam organické a uranové asociace, i když organické látky hrají důležitou roli pro mobilitu, akumulaci a hydrotermální mineralizaci uranu. V přítomnosti uranu dochází k radiolytickým a chemickým alteračním procesům v organické hmotě. Studium změn ve struktuře uranonosné organické hmoty je zajímavé téma zejména v geologickém průzkumu, a v souvislosti s účinky radioaktivních látek a odpadů v životním prostředí i v jaderném výzkumu. Cílem tohoto projektu je studium organické hmoty z několika uranových ložisek v ČR doprovázené nízkým až extrémně vysokým obsahem uranu, identifikace změn v její struktuře a nalezení jejich souvislosti s obsahem a fyzikálně chemickou formou uranu a geologickou a geochemickou charakteristikou ložiska.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací