Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence

 

Číslo grantu:

LTV19014

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2019 - 2021

Hlavní řešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Popis grantu:

Projekt umožní zástupcům ČR aktivní účast ve vedení mezinárodní, neziskové organizace International Consortium on Landslides (ICL).Ta sdružuje přední světové výzkumné týmy zabývající se studiem sesuvů a jejich negativních dopadů na společnost. Čeští zástupci ve vedení ICL budou moci ovlivňovat konkrétní vědeckou náplň její činnosti, získávat přístup k nejnovějším výsledkům vědecké činnosti ostatních členů i možnostem jejich uplatnění u spolupracujících organizací (např. UNESCO, UNISDR).

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací