Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny

 

Číslo grantu:

20-11186S, Standardní projekty 2020

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2020 - 2023

Hlavní řešitelé:

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

doc. Ing. Lukáš Horný, PhD.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
MVDr. MUDr. Tomáš Adámek
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Popis grantu:

Materiálový výzkum zabývající se mechanickými vlastnostmi biologických tkání dlouhá léta poněkud přehlížel otázky spojené s šířením trhlin v tepnách a s jejich porušováním. Tyto jevy se v klinice vyskytují při tepenné disekci a ruptuře a jde o život ohrožující stavy. V důsledku toho v odborné literatuře chybí experimentálně validované modely schopné popsat chování poškozených tepen. Navrhovaný projekt se bude detailně zabývat delaminačními vlastnostmi lidské aorty a lokálním kostruktivním modelem pro popis šíření nespojitosti. Experimentální část budes počívat v testecvh odhalkujících vzájemnou souvislost mezi stářím, zdravotním stavem, vnitřní strukturou tkáně, podmínkami zatěžování a výsledným šířením trhliny. Teoretická část doplní experimentální práce konečněprvkovým modelem delaminačního experimentu, který poslouží ke zjištění validovaných parametrů modelu kohezní zóny na delaminačním rozhraní. Protože projekt bude zahrnovat detailní histologické zkoumání stěny aorty, bude možné odhalit závislost těchto parametrů na vnitřní struktuře materiálu.

Materiály ke stažení:

Seznam podpořených projektů GAČR