Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků

 

Číslo grantu:

M50GiP, reg.číslo projektu: CZ.02.2.69/.0.0/0.0/19_074/0014756
Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA– IFA, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (Programové období 2014–2020)

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), spolufinancován Evropskou unií (MŠMT), spolufinancován Evropskou unií

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

RNDr. Lucie Nováková, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
 

Popis grantu:

Cíle projektu:
1) určení geologické zóny částečného vyhojení zirkonu
2) určení Ramanovy radiační zóny částečného vyhojení zirkonu
3) pochopení účinků radiačního poškození na zirkonový štěpný systém
4) vyvinout novou zirkonovou (Ramanovu) metodu radiačního poškození

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

zde ke stažení

Další informace:

Projekt "Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků" je spolufinancován Evropskou unií.
"