Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky

 

Číslo grantu:

TK03010160, Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA

Grantová agentura:

Technologická agentura České republiky (TAČR)

Řešen v letech:

2020 - 2023

Hlavní řešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR,v.v.i.
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Mgr. Lucia Fojtíková, Ph.D.
RNDr. Jiří Vackář, Ph.D.
Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.
Mgr. Jan Valenta, Ph.D.

Spoluřešitelé:

RNDr. Ivan Prachař CSc.
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Popis grantu:

Cílem je vytvoření interaktivní mapy seismického ohrožení ČR podle nejnovějších vědeckých poznatků a zavedení systému její průběžné aktualizace. Mapa bude splňovat požadavky Mezinárodní agentury pro atomovou energii pro ocenění seismického ohrožení při umísťování jaderných zařízení. Bude sloužit jako podklad při posuzování seismické bezpečnosti jadernách zařízení. Interaktivní mapa umožní lepší posuzování také nejaderných staveb, zařízení a infrastruktury. Systém průběžné aktualizace umožní zohledňovat nové poznatky na vědním oboru seismického ohrožení a zkušenosti z nedávnýh zemětřesení.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Materiály ke stažení:

Podpořené projekty TAČR