Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie

 

Číslo grantu:

TO01000198-program KAPPA

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR (TAČR)

Řešen v letech:

2021 - 2024

Hlavní řešitelé:

Ing. Josef Horálek, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i

Spoluřešitelé:

Gylfi Páll Hersir
Iceland GeoSurvey
RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i
prof. RNDr. Tomáš Fischer, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Popis grantu:

Cílem projektu je:

- nové pochopení fyzikálních procesů, které se podílí na vzniku zemětřesení se speciálním důrazem na roli fluid, geotermální provoz a tektonické pohyby,
- aplikace výsledků k rozvinutí zásad pro podzemní práce v seismicky aktivních oblastech,
- testování a vývoj seismických metod jako nástroj pro prospekci v geotermálním průzkumu,
- rozvoj a posílení vědeckých schopností výzkumných institucí zúčastněných zemí.

Zájmová oblast na Islandu se vyznačuje trvalou seismickou aktivitou vznikající v důsledku širokého spektra geodynamických procesů a lidské činnosti, jako jsou pohyby tektonických desek na riftu, vulkanismus, aktivně využívané hydrotermální oblasti čerpáním/injektáží. Výsledky jsou přenositelné i do jiných oblastí s potenciálními geotermálními zdroji a mikrozemětřeseními.