Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Aplikace rotační seismologie pro včasné varování a monitorování před zemětřesením

 

Číslo grantu:

UofM-20-04, Projekty pracovišť AV ČR Mobility Plus realizované s UoM (USA), bilaterální spolupráce

Grantová agentura:

Mobility plus projekty AV ČR – University of Memphis

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
prof. Dr. Charles A. Langston
Univerzita v Memphisu
 

Popis grantu:

Klíčovou technologií včasného varování před zemětřesením je seismické vybavení, které dokáže rychle detekovat nástup zemětřesení a zajistit tak velikost a umístění blízké probíhající praskliny. Rotaphone České akademie věd je nová technologie, která současně měří pozemní pohyby a rotace seismických vln. Tato měření lze kombinovat pomocí seismické teorie gradiometrie k odvození rychlosti a směrů seismických vln, jak se vyskytují, čímž se efektivně promění jediný senzor ve velké seismické pole. Tento projekt spolupráce mezi Akademií věd České republiky a Univerzitou v Memphisu bude zahrnovat testování v terénu a vývoj softwared pro použití dat Rotaphone k rychlé detekci a lokalizaci zemětřesení. Společná terénní práce bude zahrnovat nasazení českého nástroje Rotaphone a 60prvkové tříkomponentní seismické pole nad poruchami seismické zóny v Novém Madridu v roce 2020. Tento projekt využívá teoretické a terénní síly obou institucí k řešení technického problému s významným společenským uplatněním při snižování seismických rizik.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

zde ke stažení