Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71

 

Číslo grantu:

TA 2020-3413, Program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

Ing. Jan Balek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Vytvoření ucelené metodiky obrazových dat a její realizace pomocí skriptovacích jazyků.