Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování

 

Číslo grantu:

TP01010055, Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (4GEO), program GAMA 2, číslo dílčího projektu 2-06

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.

Spoluřešitelé:

Člen týmu:
Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Mgr. Nikoleta Čimová
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Popis grantu:

Dílčí projekt 2-06 je zaměřen na praktické ověření nově vyvinuté technologie zpracování odpadního síťovaného polyethylenu (PEX) na produkty s vysokou užitnou hodnotou: oleje a vysoce výhřevný plyn, což umožní účelné využití tohoto odpadního plastu, který už nesmí být likvidován spalováním. Výsledky řešení mohou být dále využity pro zpracování dalších problematických plastů či plastových směsí.