Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku

 

Číslo grantu:

TA 3416, program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

doc. Ing. Karel Balík, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.