Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže

 

Číslo grantu:

TP01010055, program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

Ing. Martin Černý, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
 

Popis grantu:

Částečně pyrolyzované kompozity by mohly být plnohodnotnou náhradou azbestových krytin typu Eternit, neboť se vyznačují dobrými mechanickými vlastnostmi a nízkou hustotou zaručující odlehčení střešní konstrukce. Oproti standardním vláknovým kompozitům mají tyto kompozity předpoklad vysoké požární odolnosti a bezpečnosti, neboť se při vysokých teplotách nevyvíjí žádné plyny ani jiné zplodiny hoření. Komponenty používané k výrobě těchto kompozitů, čedičová vlákna a polysiloxanová matrice patří ve své komoditě k nejlevnějším matriálům. Zásadními vlastnostmi, které je třeba ověřit, je navlhavost a mrazuvzdornost. Bude třeba nalézt vhodný typ výztuže s ohledem na mechanické vlastnosti a snadnou vyrobitelnost.