Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu

 

Číslo grantu:

TA 3412, program GAMA 2

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2022

Hlavní řešitelé:

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.